slideshow1.pngslideshow2.png
Diamantgaranti
Registrera dig för en 5-års diamantgaranti från inköpsdatum. Kontrollera garantiklistermärket på sidan av produkten, om produkten har beviljats en 5-årsgaranti. Spara samtliga kvitton för produkten då de fungerar som garantibevis.

Slutanvändaren av produkten (person/företag) (*)
Vänligen fyll i namn.
Din e-postadress (*)
Vänligen fyll i en giltig e-postadress.
Produkttyp (*)
Vänligen fyll i produkttyp.
Information hittas på märkplåten.
Produktserienummer (*)
Vänligen fyll i produktserienummer.
Inköpsdatum (ex 0000-00-00) (*)
Vänligen fyll i inköpsdatum.
VVS-installatör (*)
Vanligen fyll i namn på VVS-installatör.
Produkten måste installeras enligt bruksanvisningen.
Elinstallatör (namn på företag) (*)
Vänligen fyll i namn på elinstallatör.
Elektrisk installation måste utföras av en professionell installatör. Alla 3-motorskyddsbrytare måste vara utrustade med pumpar för Phasers.
Kod för diamantgaranti (*)
Vänligen fyll i kod för diamantgaranti.
Ange koden (*) Ange koden
Invalid Input

Villkor för 5-års diamantgarantin:
5-årsgarantin är ett tillägg till standardgarantin. Diamantgarantin är giltig i fem år från inköpsdatumet förutsatt att produkten installerats av en professionell installatör och att installationsprotokollet är registrerat inom en månad från att produkten köpts. Garantin omfattar produkten enligt följande begränsningar. Gävle Tryckkärl och Vatten AB ansvarar inte för produktinstallationen eller för andra kostnader. Produkten kommer att repareras inom en rimlig tid i Gävle Tryckkärl och Vatten AB´s fabrik. Om produkten inte kan repareras för en rimlig kostnad för kunden kommer den ersättas med en ny liknande produkt till ett pris motsvarande 20% av priset på ny produkt i gällande prislista.
Gävle Tryckkärl och Vatten AB, Kanalvägen 20-22, 801 05 Gävle, Tel: 026-12 92 90
Gävle Tryckkärl och Vatten AB © 2019. Alla rättigheter reserverade. ∣ Fjärrskrivbord