slideshow1.pngslideshow2.png

Gävle Tryckkärl och Vattens historia

Huvudkontoret på 50-talet
Huvudkontoret på 50-talet.

Historien om tillverkningen av tryckkärl i Gävle tar sin början i mitten av 1950-talet, då Gävle Galvan övertogs av Stockholms Galvaniseringsfabrik. Därifrån överfördes tillverkningen av vägtrummor och tryckkärl samtidigt med att Stockholms Galvaniseringsfabriks egen tillverkning lades ned.

Omkring slutet av 80-talet övertogs en rörelse som bedrivits av en konkurrent inom tryckkärlsbranschen och på detta sätt blev dåvarande Galvan marknadsledande inom sektorn för medelstora tryckkärl.

1992 omvandlades affärsområdet Tryckkärl till ett eget bolag, Gävle Galvan Tryckkärl AB (en del av Galvankoncernen), som utvidgade sin affärsidé till att tillverka och sälja medelstora tryckkärl i standardutförande och serietillverkning av applikationer lämpliga för serietillverkning.

Oktober 2007 förvärvades Gävle Galvan Tryckkärl AB, tillsammans med övriga koncernen, av den norska verkstadsindustrikoncernen Saferoad AS. I köpet ingick förutom det tidigare moderbolaget Gävle Galvan AB, Gävle Galvan Varmförzinkning AB, Gävle Galvan Tryckkärl AB, Gävle Stål AB och Moramast AB.

Under hösten 2009 genomfördes en fusion av de tidigare "Galvanbolagen", som tillsammans bildade ett nytt Gävle Galvan.

Den 1:a september 2012 såldes affärsområde Tryckkärl, och bildade det nya Gävle Tryckkärl och Vatten AB. De nya ägarna är Kent Rosenqvist (VD), Rolba Holding AB och WatMan Oy (Pumppulohja Oy).

Hösten 2018 blev Gävle Tryckkärl och Vatten AB ett helägt dotterbolag till Pumppulohja Oy. I samband med detta flyttades tillverkningen från Gävle till Saukkola i Finland.

Gävle Tryckkärl och Vatten AB, Kanalvägen 20-22, 801 05 Gävle, Tel: 026-12 92 90
Gävle Tryckkärl och Vatten AB © 2019. Alla rättigheter reserverade. ∣ Fjärrskrivbord