slideshow1.pngslideshow2.png

Allmänt om hydroforer

En hydrofor (andra benämningar är t ex tryckkärl eller trycktank) är en tryckvattenbehållare, som tjänar som ett förråd av trycksatt vatten, till vilken en pump kopplas. Därvid erhålles ett tryck i vattenledningarna som kommer att variera mellan inställda tryck för pumpens till- och frånslag. Detta innebär att pumpen inte startar varje gång en vattenkran öppnas. Önskas ett jämnare tryck innebär detta att pumpen startar oftare.

Hydroforer finns främst i stående modell (men även liggande) och tillverkas bland annat i varmförzinkat stål, rostfritt stål eller plast.

En hydrofor kan användas som tryckbärande vattenbehållare då man har vatten från en borrad eller grävd brunn, eftersom vattnet kommer i kontakt med luft i behållaren och då syresätts, vilket kan minska eventuell dålig lukt och smak på vattnet. En hydrofor kan, till skillnad från en hydropress, kompletteras med filter och annan utrustning för att även fungera som en mindre vattenreningsanläggning

Vi har lång erfarenhet när det gäller tillverkning av tryckkärl. I vårt sortiment finns bland annat varmförzinkade, syrafasta och rostfria hydroforer med olika arbetstryck och i olika storlekar.

Val av hydroforer:

Galvade hydroforer:

 • Mekanisk stark produkt, med förbättrat korrotionsskydd tack vare varmförzinkad yta.
 • Passar för vanligt bruksvatten då PH-värdet är mellan 6–12.
 • Fungerar med de flesta vattenfilter.
 • Lätt att rengöra inifrån tack vare placering av renslucka.

Rostfria hydroforer:

 • Mekanisk stark produkt.
 • Passar för vanligt bruksvatten.
 • Fungerar med de flesta vattenfilter.
 • Lätt att rengöra inifrån tack vare placering av renslucka.

Syrafasta hydroforer:

 • Mekanisk stark produkt med förbättrad korrosionsbeständighet.
 • Passar för vanligt bruksvatten.
 • Passar till olika vattenfilter.
 • Lätt att rengöra inifrån genom placeringen av rensluckan.

Vid val av hydrofor lämpar det sig att läsa igenom vår materialgaranti. Kvaliten på vattnet har en stor betydelse på vilken sorts hydrofor man skall välja, därav viktigt att man gör ett vattenprov för att se vad just ert vatten innehåller.

 

Gävle Tryckkärl och Vatten AB, Kanalvägen 20-22, 801 05 Gävle, Tel: 026-12 92 90
Gävle Tryckkärl och Vatten AB © 2019. Alla rättigheter reserverade. ∣ Fjärrskrivbord