slideshow1.pngslideshow2.png

Kvalitét

Vi arbetar sedan flera år enligt kvalitetssystemet ISO 9001 och miljösystemet ISO 14001 och vi har godkännande för egenkontroll. Europaanpassning har ställt andra och högre krav på bl a svetsning i allmänhet och tryckkärl i synnerhet. Detta är förändringar som vi följer mycket noga och anpassar våra förhållanden till.

Vårt svetssystem är certifierat enligt EN 3834-2

Vi levererar CE-märkta tryckkärl tillverkade enligt PED 2014/68/EU, vi följer standarden SS-EN 13445-1 vid vår konstruktion, tillverkning och provning.

 

Rund-svets
Tillverkning av yttre mantel till dubbelmantlad ADR-klassad kombitank för fordonspåbyggnad.

Gävle Tryckkärl och Vatten AB, Kanalvägen 20-22, 801 05 Gävle, Tel: 026-12 92 90
Gävle Tryckkärl och Vatten AB © 2019. Alla rättigheter reserverade. ∣ Fjärrskrivbord