slideshow1.pngslideshow2.png

Ejektorpumpar

pyke-rGTV- ejektorpump är tillverkad i rostfritt material och konstruktionen är enkel och är tystgående. Pumpen är driftsäker och har lång livslängd och behovet av service är minimalt. GTV Pyke pump kan förses med marknadens existerande ejektorer. Beroende på effekt så finns ejektorpumpen i fem olika modeller: GTV Pyke 6, 8, 10, 12, 16.

GTV-Pyke Ejektorpump är en vertikal flerstegscentrifugalpump med en elmotor (3-fasmotor) med ett varvtal på 2800 r/min. Vi rekommenderar att en auktoriserad installatör utför installation samt att motorn skyddas med en motorskyddsbrytare för att undvika fasavbrott. Försäkring och garanti ersätter inte ejektorpumpen om felaktig installation gjorts.

Stomröret är av rostfritt stål. Löphjulen, stommens mellandelar och ledkolvar är av glasfiberarmerad specialplast för bästa kvalitet och livslängd. Varje GTV- pump provkörs på fabriken före leverans till kund för att säkerhetsställa att pumpen fungerar felfritt innan leverans.

 

PYKE

GTV Pyke Ejektorpump kan levereras som en färdig tryckvattenanläggning med membranbehållare, tryckmätare, spärrkran, övertrycksventil och reglerbar tryckströmbrytare. Ejektorpumpen bör placeras i ett köld isolerat och torrt utrymme. Undvik att installera ejektorpumpen under konstruktioner som bildar kondensvatten, vid tvångsinstallation rekommenderas att bygga ett skydd för ejektorpumpen för att undvika vattendroppar på motorn. Vatten på motorn kan tränga in längs axeln på lagren och orsaka skada samt förorsaka lindningens avbränning.

Bruksanvisning och skötselråd medföljer för installation.

 

Ladda ner produktblad här!

pdf ejektorpumpar

Gävle Tryckkärl och Vatten AB, Kanalvägen 20-22, 801 05 Gävle, Tel: 026-12 92 90
Gävle Tryckkärl och Vatten AB © 2019. Alla rättigheter reserverade. ∣ Fjärrskrivbord